Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

"Ginące zawody"

 

 

edycja 2018– tkactwo i przędzenie wełny na wrzecionie i kołowrotu

 


Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Garwolinie realizuje od maja do grudnia 2018 roku projekt pod nazwą „Ginące zawody”.Jest to projekt edukacyjny, na który Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

 

Projekt zakłada organizację 10 warsztatów tematycznych prowadzonych przez twórców ludowych.Uczestnicy warsztatów zobaczyli jak dawniej tworzono, jakimi przyrządami się posługiwano, poznali zanikające rzemiosła. Warsztaty przyczyniły się do rozpropagowania wiedzy o sztuce ludowej, tradycji, rozwijania zainteresowania folklorem. Realizacja zadania publicznego miała wpływ na budowanie i promocję wśród społeczności lokalnej postaw patriotycznych. Warsztaty tematyczne przyczyniły się do zachowanie dziedzictwa kulturalno- regionalnego oraz promocji dorobku twórców regionalnych.Warsztaty z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Otwocku   w dniu 27 listopada 2018 roku przeprowadziła instruktorka rękodzieła ludowego pani Agnieszka Niwińska z Mińska Mazowieckiego. Były to warsztaty z tkactwa oraz przędzenia wełny na kołowrotku i wrzecionie. Pomocą organizacyjną wsparły nauczycielki: Urszula Psonka i Monika Perzanowska.Pani instruktorka podczas warsztatów tkackich pokazała uczestnikom, jak wykonać krajki. Krajka jest jedną z najstarszych form tkackich. Sposób jej wykonania na bardku jest wstępem do tkania na krośnie i tkactwa w ogóle, uczy komponowania wzorów, przekazuje podstawowe umiejętności nie wymagając dużego zaplecza technicznego. Krajka jest też formą użytkową. Na warsztatach uczestnicy zapoznali z działaniem i obsługą krosna tkackiego.

 

 

Dziennik elektroniczny

Office 365

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów