Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Program Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że  istnieje możliwość skorzystania przez Was lub Wasze Dzieci z  programu  wsparcia dla osób niepełnosprawnych .

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej (500 zł co miesiąc – maks. 3 m-ce licząc od marca).

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej  5 dni w miesiącu.

Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.
 
O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.
Jak otrzymać świadczenie?
 Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia ( www.sow.pfron.org.pl ) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

Dziennik elektroniczny

Office 365

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów