Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Historia

 W roku 1961 Kuratorium Oświaty I Wychowania utworzyło w Otwocku przy ulicy Kołłątaja Szkołę Podstawową Specjalną z klasami I-IV dla dzieci upośledzonych umysłowo z terenu województwa warszawskiego. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej była mgr Barbara Nowak. Pierwsza Szkoła Specjalna dla dzieci z Otwocka oraz powiatu otwockiego powstała w roku 1964 z inicjatywy Wydziału Oświaty. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 mieściła się przy ul. Dzierżyńskiego 31 (obecnie ul. Karczewska), jej organizatorem, a także dyrektorem był mgr Bronisław Czerniecki. 

 W 1965 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołało Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Znajdował się on w Otwocku przy ul. Mieszka I ( obecnie Państwowa straż Pożarna). Wychowankami tego zakładu byli chłopcy, uczniowie klas V - VIII. Organizatorem i dyrektorem był mgr Zygmunt Sobolewski.  

W 1971 roku w Otwocku a dokładnie w Otwocku- Świdrze Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w osobie p. Józefa Nowaka zapadła decyzja  o utworzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.Co było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Otwocka i okolic, a zwłaszcza rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, która do tej pory nie miała możliwości nauki zawodu w miejscu zamieszkania.  Kuratorium powołało Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z siedzibą przy ulicy Zacisznej 42 – dawnym pensjonacie „Anulka”Organizację Ośrodka i jego prowadzenie powierzono  panu Bronisławowi Czernieckiemu. Strukturę tworzyły: Szkoła Podstawowa Specjalna i Internat dla dziewcząt oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla dziewcząt i chłopców. 

 Lata 1976 i 1977 to czas, kiedy do Ośrodka zostają włączone inne placówki specjalne, działające równolegle do tej pory  na terenie Otwocka: Państwowy Zakład Wychowawczy dla chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z ulicy Mieszka I oraz mieszcząca się przy ulicy Dzierżyńskiego Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 11. Z biegiem lat do naszego Ośrodka włączono również Specjalną szkołę podstawową  z ulicy Kołłątaja.

Po tych zmianach lekcje odbywały się w budynkach przy ulicy Mieszka I, natomiast internat pozostał na ulicy Zacisznej 42. W nowopowstałym Ośrodku młodzież kształciła się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz. Uczniowie znaleźli tutaj nie tylko pełnych zapału i oddanych pedagogów, lecz również grono dobrych przyjaciół. Dla wielu pokoleń Ośrodek stał się miejscem, gdzie w serdecznej atmosferze mogły wzrastać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj uczyły się, świętowały swoje urodziny, jeździły na wycieczki, wspólnie uprawiały sport, bawiły się, uczestniczyły w wielu uroczystościach.

W 1992 roku Ośrodek został przeniesiony na ulicę Majową i zajął kompleks budynków, w których kiedyś znajdował się „Dom Zdrowia” Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, a później prewentorium Hanki Sawickiej. 

W 2000 roku decyzją Starostwa Powiatowego do Ośrodka włączono Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Nasi dyrektorzy:

1971-1975 mgr Bronisław Czerniecki

1975-1976 mgr Janina Czerniecka

1976-1985 mgr Ludwik Kiełczewski

1985-1989 Franciszek Solak

1989-1998 Maria Chryk

0d 1998 mgr Eliza Trzcińska- Przybysz