Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Arteterapia

Czym jest Arteterapia? 

 Poprzez sztukę, a więc malowanie, taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla pacjenta/ klienta, rozwija osobowość, pogłębia  samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób leczących się psychiatrycznie, onkologicznie, kardiologicznie i innych.  Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów, grup rozwojowych, terapeutycznych.

 Najważniejsze!!! żeby korzystać z dobrodziejstw arteterapii, nie trzeba mieć umiejętności artystycznych. 

W arteterapii korzysta się z różnych oddziaływań twórczych do osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego. Jest to:

plastyka, malarstwo, rzeźba, sztuki przestrzenne (arteterapia),muzyka i dźwięk (muzykoterapia i terapia dźwiękiem), ruch i taniec (terapia tańcem i ruchem), ruch, teatr i słowo (drama i psychodrama), słowo (biblioterapia) I wiele innych.