Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Hortiterapia

Czym jest hortiterapia?

 Hortiterapia (hortikuloterapia, terapia ogrodnicza) to rodzaj rehabilitacji, która wykorzystuje kontakt z przyrodą w celach leczniczych. Można wyróżnić bierną i czynną terapię. Pierwsza skupia się na doznaniach sensorycznych, poprzez obserwowanie roślinności, docenianie aromatu ziół i kwiatów oraz wsłuchiwanie się w dźwięki natury. 

Hortiterapia czynna to bezpośredni kontakt z roślinami, dotykanie ich oraz samodzielne zajmowanie się ogrodem (sianie, sadzenie, pielenie, podlewanie, nawożenie). Terapia ogrodnicza jest wskazana w stanach obniżonego nastroju, depresji czy lęku.

Hortiterapia bierna opiera się na obserwacji natury za pomocą wszystkich zmysłów - wzrodku, dotyku, węchu, słuchu i smaku. Ta forma rehabilitacji odbywa się w specjalnych ogrodach terapeutycznych. Kontakt z przyrodą w takich miejscach jest ułatwiony także dla osób niepełnosprawnych, na przykład dla pacjentów na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy hortiterapii mogą spacerować lub przesiadywać w miejscach, otoczonych roślinnością.

Na czym polega hortiterapia? 

Hortiterapia umożliwia poprawę kondyncji psychicznej człowieka, można w niej brać udział czynnie lub biernie. Czynna terapia ogrodnicza to typowe prace ogrodowe, takie jak:

sadzenie, pikowanie, podlewanie, podcinanie, rozmnażanie roślin, wysiewanie kwiatów, owoców i warzyw, koszenie trawników, zbieranie warzyw i owoców, projektowanie ogrodu czy szklarni, planowanie pracy w ogrodzie. 

 Dla kogo przeznaczona jest hortiterapia? 

Terapia ogrodnicza jest polecana dla osób, które zmagają się z chorobami, takimi jak:depresja, autyzm, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół nadpoudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi, alkoholizm, narkomania, niedosłuch, duża wada wzroku, otyłość, choroby przewlekłe, podeszły wiek. 

Żródło: https://portal.abczdrowie.pl/