Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Terapia metodą Tomatisa

Co to jest terapia Tomatisa?

 Terapia Tomatisa opiera się na założeniu, że o ile sama zdolność słyszenia ma charakter bierny, słuchanie to czynność, która wymaga zaangażowania świadomości i woli. Z tego względu nawet osoba obdarzona perfekcyjnym słuchem może mieć problem z przetwarzaniem zasłyszanych dźwięków czy informacji. Usprawnienie uwagi słuchowej metodą Tomatisa ma zwiększyć percepcję bodźców i zdolność ich przetwarzania.

Narzędziem terapii metodą Tomatisa jest urządzenie, które w czasie specyficznych „seansów dźwiękowych” (słuchania dźwięków o różnych częstotliwościach, od muzyki Mozarta po ludzką mowę) stymuluje mięśnie ucha środkowego i ośrodki słuchowe w mózgu. Zwiększa to zdolność analizy dźwięku i jej precyzję, a pośrednio przyczynia się do aktywizacji całego organizmu, przede wszystkim układu nerwowego. 

Jak wygląda terapia metoda Tomatisa?

Dokładny przebieg terapii Tomatisa uzależniony jest od zgłoszonego problemu. Seanse słuchowe odbywają się w specjalnych słuchawkach, które przesyłają impulsy zarówno drogą powietrzną (czyli przez ucho), jak i drogą przewodnictwa kostnego. Odsłuchiwany materiał składa się z sekwencji dźwięków o różnych częstotliwościach, dobranych odpowiednio do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapia metodą Tomatisa może obejmować także seanse aktywne, które polegają na głośnym czytaniu lub powtarzaniu określonych dźwięków. To pozwala z jednej strony na trenowanie dykcji i pracę nad emisją głosu, a z drugiej – podobnie jak ćwiczenia słuchowe – stymuluje układ nerwowy, poprawia umiejętności komunikacyjne, poznawcze, zwiększa kreatywność. Konsekwencją takich ćwiczeń jest także wzrost pewności siebie i samooceny.

To, ile trwa terapia metodą Tomatisa, zależy od wielu czynników – wieku pacjenta, trudności, z którymi się zmaga, zdolności koncentracji na zajęciach. Poszczególne seanse trwają 60–120 minut. Odbywają się one w kilku cyklach, z których każdy obejmuje 15 sesji. Terapeuta proponuje zazwyczaj 3–4 takie cykle.