Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE

 

6 00 – 8 00        Zajęcia poranne (pobudka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe w sypialniach, śniadanie).

ZAJĘCIA W SZKOLE  OD 8 00 DO 16 00

8 00-14 15          Zajęcia w grupach wychowawczych (w grupie pozostają wychowankowie rozpoczynający lekcje w godzinach późniejszych oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje wcześniej).

14 15-15 00        Obiad.

15 00-16 00      Odpoczynek poobiedni (spacery, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry stolikowe, zajęcia w kołach zainteresowań).

16 00-18 00       Zajęcia według planów opiekuńczo-wychowawczych grup (nauka własna, w trakcie której uczniowie odrabiają zadania domowe, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji, doskonalą techniki szkolne).

18 00-18 30       Kolacja.

18 30-20 30      Zajęcia porządkowo-higieniczne (toaleta wieczorna, drobne przepierki).

21 30-22 00       Przygotowanie do snu (ścielenie łóżka).

22 00-  6 00       Cisza nocna.

                        Wychowankowie śpią otoczeni opieką wychowawców nocnych.

 

Dziennik elektroniczny

Office 365