Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY Nr1 im. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU

PRZEDSZKOLE SPECJALNE Nr1

DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Z AUTYZMEM W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W OTWOCKU

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

Office 365