Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Swietlica

RAMOWY PLAN DNIA

 ŚWIETLICY

 

700 -   800  -     zajęcia dowolne, według zainteresowań dzieci

 

800 -  1030  -    przerwa w pracy świetlicy, wszyscy uczniowie są na lekcjach

 

1030 - 1230 -    gry stolikowe, zabawy tematyczne

 

1230 - 1315 -     obiad

 

1315 - 1400 -     zajęcia ruchowe

 

1400 - 1530 -    zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

1530 - 1630 -    zajęcia dowolne, według zainteresowań dzieci

 

 

Dziennik elektroniczny

Office 365