Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

 

1

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

 

03.09.2018 r. pon.

 

2

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

13.09.2018 r. czw.

 

3

 

Zebranie z rodzicami – PP1, SP, G, Branżowej Szkoły I stopnia, SPdP, ZRW

 

19.09.2018r. śr.

godz.17.00

4

 

Ślubowanie klas pierwszych SP

 

10.10.2018 r. śr.

 

5

 

Ślubowanie klas pierwszych , SPdP

 

08.11.2018 r. czw.

 

6

 

Zebranie z rodzicami klas III G

 

12.12.2018 r. śr.

 

7

 

Klasowe spotkania z rodzicami

 

19.09.2018 r. śr.

listopad -

termin ustala   wychowawca

12.12.2018 r. śr.

marzec –

termin ustala wychowawca

kwiecień –

termin ustala   wychowawca

22.05.2019 r. śr.

 

8

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

24.12.2018 r. pon. -

31.12.2018 r. pon.

9

Próbny egzamin gimnazjalny:

- część   humanistyczna

- część   matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

03.12.2018 r. pon.

04.12.2018 r. wt.

05.12.2018 r. śr.

10

Próbny egzamin ośmioklasisty

- część humanistyczna

- część matematyczna

- część z języka obcego nowożytnego

 

10.12.2018 r. pon.

11.12.2018 r. wt.

12.12.2018 r. śr.

 

11

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Ośrodka

 

    

10.01.2019 r. czw.

 

12

 

Zebranie semestralne

 

 

23.01.2019 r. śr.

13

 

Ferie zimowe

 

28.01.2019 r. pon. -

10.02.2019 r. niedz.

14

 

Zebranie z rodzicami klas III G

 

 

13.03.2019 r. śr.

15

Egzamin gimnazjalny

- część   humanistyczna

- część   matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

10.04.2019 r. śr.

11.04.2019 r. czw.

12.04.2019 r. pt.

16

Egzamin ośmioklasisty

- część humanistyczna

- część matematyczna

- część z języka obcego nowożytnego

15.04.2019 r. pon.

16.04.2019 r. wt.

17.04.2019 r. śr.

17

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.2019 r. czw. – 23.04.2019 r. wt.

18

 

Próbny egzamin w Branżowej Szkole I stopnia –

- część teoretyczna

 

 

 

14.05.2019 r. wt.

19

 

Próbny egzamin w Branżowej Szkole I Stopnia –

- część praktyczna

    

 

 

16.05.2019 r. czw.

20

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Ośrodka

 

 

06.06.2019 r. czw.

21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe :

- etap pisemny

 

- etap praktyczny

 

 

 

18.06.2019 r. wt.

od 21.06.2019 r.

do 04.07.2019 r.

22

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

21.06.2019 r. pt.

23

 

Ferie letnie

22.06.2019 r. sob. – 31.08.2019 r. sob.