Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020-2021.

interrisk

Szanowni Państwo,

InterRisk swoje pierwsze kroki stawiał 26 lat temu jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń. Wywodzimy się ze środowiska oświatowego, dzięki temu znamy Państwa potrzeby i wspieramy nie tylko w ochronie uczniów, nauczycieli, pracowników i majątku szkoły, ale także pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Zależy nam, aby kolejny rok szkolny przebiegał komfortowo i bezpiecznie. Aby nikt nie musiał się martwić, jak prowadzić zajęcia na odległość, jak utrzymać zainteresowanie i koncentrację uczniów
czy jak zadbać o zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej. W tym trudnym czasie wspólnie
z Librus organizujemy dla Państwa szkolenia z wykorzystywania narzędzi do nauczania na odległość. Partnerzy akcji, Cisco i Google, zadbali o dostępność narzędzi i wsparcie technologiczne.

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus każdego roku doceniane jest przez Klientów. Około 2 milionów uczniów i studentów objętych jest ochroną ubezpieczeniową. Ponadto w 2019 i 2020 roku nasz produkt został nagrodzony tytułem Rodzinnej Marki Roku za jakość i innowacyjność.

Dzięki ofercie wirtualnej EDU Plus Online proces zawarcia i opłacenia polisy jest w pełni elektroniczny i nie wymaga zaangażowania placówki oświatowej. Rodzicom udostępniamy plakat
z kodem kreskowym oferty. Każdy rodzic może wybrać inny wariant ubezpieczenia wskazany w danej ofercie i następnie na wskazany adres e-mail otrzyma OWU, certyfikat potwierdzający przystąpienie do umowy ubezpieczenia, dokument ze wskazanym zakresem ubezpieczenia oraz informację dotyczącą zgłoszenia roszczenia.

W ramach ubezpieczenia EDU Plus oferujemy 5 opcji głównych i 27 dodatkowych. Szczególnej Państwa uwadze polecamy opcje dodatkowe:

  • Pobyt w szpitalu w następstwie choroby, także tej związanej z epidemią i pandemią – wypłacamy świadczenie za pobyt w szpitalu w związku z chorobą, która została zdiagnozowana podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  • Telemedycyna – konsultacje internisty, pediatry lub porada dietetyczna przez internet lub telefon. Tę opcję wprowadziliśmy już kilka lat temu do naszej oferty szkolnej. W tym roku, tak szczególnym

i odmienionym przez pandemię, okazała się ona idealnym wsparciem dla rodziców uczniów

i szkół.

  • e-Rehablilitacja – możliwość wykonywania ćwiczeń online przy wsparciu doświadczonego rehabilitanta i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  • Kleszcz i zdiagnozowanie boreliozy – pokrycie kosztów badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, wizyty lekarskiej celem usunięcia kleszcza oraz wypłata jednorazowego świadczenia za zdiagnozowanie boreliozy.
  • Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej – refundacja kosztów za opłaconą wycieczkę szkolną po nieszczęśliwym wypadku zarówno dla pracowników placówki, jak i uczniów.
  • Opieka nad dzieckiem przebywającym w szpitalu – wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu rodzica lub opiekuna, przy hospitalizacji trwającej minimum 3 dni.
  • Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po nieszczęśliwym wypadku.

Uwadze Dyrektorów polecamy Ochronę Prawną. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rodzi wiele zagrożeń, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności. Warto się przygotować. InterRisk gwarantuje wsparcie profesjonalnego prawnika i pokrycie kosztów procesowych.

Zachęcamy do skorzystania z oferty InterRisk – Partnera w każdej sytuacji.

pdfEDU Plus Ogólne Warunki ubezpieczenia594.82 KB

pdfZgłoszenie roszczenia70.44 KB

pdfKlauzula RODO297.74 KB

Dziennik elektroniczny

Office 365

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów