Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

NOWE TPD

 

 

  

            

  

 

 

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w SOSW Nr 1 w Otwocku powstało w 2010 roku z inicjatywy pani Moniki Skordzkiej, która jest obecnie prezesem naszego koła.

Do koła przynależą nauczyciele Ośrodka, rodzice uczniów , a także inne osoby, którym nie jest obcy los naszych dzieci. Trzon koła, czyli Zarząd, to grupa aktywnych ludzi, którzy nie są obojętni na troski i potrzeby naszych podopiecznych. Właśnie z potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy zrodziła się idea założenia koła TPD w naszym Ośrodku. Pomoc, którą staramy się ofiarowywać dotyczy nie tylko potrzeb podstawowych, ale również małych przyjemności i potrzeb o charakterze rozrywkowo - kulturalnym, które często odsuwane są na drugi plan, a przez to stają się deficytowe.

Dziennik elektroniczny

Office 365

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów