Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

        Nasz Ośrodek jest położony niedaleko centrum Otwocka, około 30 km od Warszawy. Zajmuje rozległy teren, jego budynki wtopione są w zieleń krzewów i majestatycznych otwockich sosen. Atrakcją jest pobliska rzeka Świder o płytkim, piaszczystym dnie. Woda i drzewostan tworzą specyficzny mikroklimat, który doceniają nie tylko mieszkańcy Otwocka.
Walory usytuowania naszego Ośrodka wykorzystywane są w pracy dydaktyczno–wychowawczej.

 

Misja Ośrodka to:

„UWIERZ W SIEBIE! POTRAFISZ TO ZROBIĆ”


       Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowana do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Zajęcia edukacyjne rewalidacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży prowadzą oligofrenopedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, reedukatorzy, rehabilitanci. Uczniowie otrzymują wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc, która ma na celu przygotowanie ich do przyszłego samodzielnego życia.
Wszyscy uczniowie objęci są terapią i dla każdego opracowany jest indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny. W ten sposób każdy uczeń może pracować we własnym tempie i zgodnie z posiadanymi możliwościami intelektualnymi.

   
   

Dziennik elektroniczny

Office 365

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów