Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Godziny wydawania posiłków

7:20-7:50 Śniadanie (internat)
12:00-12:30 Obiad (przedszkole)
12:30-13:15 Obiad (świetlica gr.I+ Szkoła podstawowa klasy 1b, 2b,c,3b,d,e,4b,c,5b,6b,c,7b,8b,d,e,f+ Szkoła Przysposabiająca do Pracy)
13:25-13:50 Obiad (świetlica gr.II)
13:25-14:10 biad (uczniowie dochodzący)
14:20-14:50 biad (internat)
18:00-18:30 kolacja (internat)