Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Przedszkole


Do przedszkola przyjmujemy dzieci od trzeciego roku życia. Dla każdego dziecka zespół pedagogów 

i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniając możliwości 
i potrzeby rozwojowe wychowanka.​
Pobyt w przedszkolu i udział w zajęciach jest bezpłatny ( rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia).​ 

Edukacja w naszym przedszkolu trwa do 8 roku życia i przygotowuje dziecko do kontynuowania nauki w szkole​. 

W naszym przedszkolu dzieci objęte są profesjonalną, opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz usprawniania ruchowego.

Zajęcia prowadzone są w godzinach od 7.30 do 15.30.